Audition

Auditie doen bij Mumego

Door het auditieformulier in te vullen doe je auditie voor een van de producties van MUMEGO.
Voeg een foto en videomateriaal via een YouTube, Instagram of Wetransfer link waar je goed op te zien bent.

Na ontvangst van jouw auditieformulier, hoor je binnen twee weken of je geselecteerd bent voor de productie.

Vermeld op het formulier duidelijk voor welke discipline je auditie doet en naam van de Master Trainer. Je mag maar voor 1 productie tevens discipline auditie doen.

*Let op! Als je geselecteerd wordt, zijn er kosten verbonden aan de productie.